Sopa de letras #24119 - ...

media expansión historio-gráfico civilización feudalismo capitalismo colonización edad contemporánea moderna ...(solución)

MEXCEPCIÓNSOCIALISMO
AFPROFESIÓNOTNEMGARF
TLEDCOMEDIANTEIAENEA
AOXPANCPICADURASIÓLR
BRFRAQUETACOMISARIAG
REÓNHCRRDGAGERTNECTÍ
ORTISSIORENOIMACÚCID
CÍTEÁZOMORPFDTOZREVA
IAFPJOSTÁGAINIAGRFIT
HAMACAIÁFNIÓLCRNONDS
DIBCSBDIGOIVIALDOIAE
AIZSÚEAOICADSCDIAÓDS
DNFCOEDRAMATURGOULEO
IDEALLOREBRABISMROIL
NDCAPTURIOLUCSÚPROCG
ITALUGCTJLISMEOCOLUS
MONLEAIOIZACIÓÑNEDSE
EAOSDDCJOSNCONDUEÑOD
FCAOTEEMROMANZAPMORÁ
COMADRONANRODATAMERE
-
http://sopa-de-letras.relaxweb.es